از مشتریان ارزشمند ما برای اعتماد و حمایتشان تشکر می کنیم

January 16, 2024
آخرین مورد شرکت از مشتریان ارزشمند ما برای اعتماد و حمایتشان تشکر می کنیم

"تيانچينگ فريزن کو"، شرکت توليد کننده موهاي منجمد است و از محصولات منجمد و جداكننده هاي بشقاب ما استفاده مي كنند كه تاثير بسيار خوبي دارند!