از مشتریان ارزشمند ما برای اعتماد و حمایتشان تشکر می کنیم

January 6, 2024
آخرین مورد شرکت از مشتریان ارزشمند ما برای اعتماد و حمایتشان تشکر می کنیم

Zhuzhou kuaihuo frozen food co., ltd تمام فرآیند ماشین پردازش باس ما را خریداری کرده است، از جمله ماشین تمیز کردن ماهی، ماشین پاکسازی ماهی، ماشین باز کردن ماهی،خط تولید ماهی، و غیره